banner
Dnes je Sobota 25.mája 2024; Meniny má Urban; Zajtra Dušan

Všeobecné závazné nariadenia

Podľa § 6 ods. 1 a 2 Zákona č. 479/2010 Zb. o obecnom zriadení môže obec vydávať dva druhy nariadení:

  1. VZN vydávané na plnenie úloh samosprávy obce
  2. VZN vydávané vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy.

Podľa článku 68 Ústavy SR: „Vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona môže obec a vyšší územný celok vydávať všeobecne záväzné nariadenia."

Všeobecné závazné nariadenia majú platnosť na území obce.


Všeobecné závazné nariadenia obce Stará Lehota

Označenie VZN Názov VZN Platnosť od
1/2007  VZN o cenách nájomného. 1.2.2007
2/2007  VZN o miestnych daniach a poplatkoch. 3.7.2007
1/2010  VZN o nakladaní s odpadmi. 13.5.2010
In-počasie Meteoinfo

naturePage break