banner
Dnes je Nedeľa 16.júna 2024; Meniny má Blanka; Zajtra Adolf

Zverejňovanie zmlúv

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2011 sú ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie povinné zverejňovať zmluvy ako aj dodatky k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke.

Od 1. januára 2011 majú teda aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné.

 

Dátum zverejneniaZmluva
3.10.2012 Predajná zmluva:
Strana_1/4 Strana_2/4 Strana_3/4 Strana_4/4 
 
  zverejnene.sk/staralehota/ zverejnené faktúry a zmluvy
15.02.2012  Zmluva  1/2, 2/2  

     04.12.2012                        Zmluva-Kováčová

     30.05.2013                       Zmluva-Križan

In-počasie Meteoinfo

naturePage break