banner
Dnes je Nedeľa 16.júna 2024; Meniny má Blanka; Zajtra Adolf

Rokovania obecného zastupiteľstva obce Stará Lehota

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta obce. Urobí tak aj v prípade, ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov obecného zastupiteľstva. Program rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

K nahliadnutiu:
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Starej Lehote

Dátum schôdzePríslušné dokumenty
1.3.2010  Pozvánka / Zápisnica / Prílohy
1.8.2010  Pozvánka / Zápisnica / Prílohy
11.12.2010  Pozvánka / Zápisnica / Prílohy
3.2.2011  Pozvánka / Zápisnica / Prílohy
12.4.2011  Pozvánka / Zápisnica / Prílohy
2.5.2011  Pozvánka / Zápisnica / Prílohy
In-počasie Meteoinfo

naturePage break